fbpx

משפיעים 2020 | איימן עודה | המבחן שלפניו

0

דרך ארוכה עשתה החברה הערבית בישראל, מאז הייתה משת"פית פוליטית של מפא"י ועד היום. ממצב שבו הצביעו ברובם למפלגת העבודה ומיעוטם לרק"ח ואחרות, כשהם מסתפקים בפירורים מהשלטון וביחס מתנשא ומפלה.

ההתעוררות הפוליטית של החברה הערבית קמה שנים רבות אחרי קום המדינה. אין ספק שהסוגיה הפלסטינית האיצה תהליכים פוליטיים ואידיאולוגיים בחברה הערבית, והביאה לפריחתן של מפלגות שבאו לייצג גוונים שונים בחברה ובלאומיות הערבית־ישראלית. רק"ח, שהפכה לחד"ש, עדיין קיבלה את מרב הקולות, אבל לצידה קמו מפלגות שלא אחת התקוטטו מי תהיה יותר קיצונית מחברתה. ריבוי המפלגות הביא לפרגמנטציה, והזיק לייצוג הנכון והראוי של המגזר בכנסת.

לכן נחישותו של יו"ר חד"ש לתחזק (אחרי התפרקות אחת) את חלקי הרשימה המשותפת יחד, שתחת כנפיה ייכנסו כל הפלגים, כולל בל"ד הקיצונית, היא יוזמה מהפכנית. והיא מביאה, לאיטה, למיצוי כוחו של המגזר. לא פלא גם שהיא לצנינים בעיני חלקים בחברה הישראלית, שאינם רוצים לראות מפלגה גדולה עם 15 ח"כים. צמיחה של מספר מנדטים נוספים – והמגזר יכול להכריע כאן גורלות פוליטיים, בדיוק כמו מגזר אחר, החרדי.

עודה, איש מתון בעמדותיו, מנסה ללכת בין הטיפות. בבחירות הבאות יצטרך להחליט כיצד לייצר השפעה. כזו אמיתית, עשויה לדרוש ממנו פרידה מבל"ד. גם הוא שומע את הטוענים שאין בעיה להיעזר בקולותיהם כדי להקים ממשלה – אבל גם במקרה הזה, ללא בל"ד הקיצונית. האם עודה יתעלה לגודל הרגע ויבין שהגיע הזמן שהחברה הערבית תשתתף בהנהגת המדינה? יש תחושה שככל שהוא יותר זמן בפוליטיקה, הוא בהחלט מסוגל. זה בידיו.

    LinkedInEmailWhatsAppTwitterFacebook