fbpx

הפחתת תקרת פטור ממס הכנסה לנכים – כיצד זה ישפיע עליכם?

0

לאחר שנתיים שבהן למדינת ישראל לא היה תקציב, בשעה טובה עבר אחד כזה השנה, ויחד איתו יכולות לצאת לדרך שלל רפורמות חדשות, לצד כאלה המתעכבות לא מעט זמן. אחת הרפורמות המרכזיות שמציג התקציב החדש קשורה לתחום המיסוי וכמו תמיד, היא כבר מעוררת מחלוקת.

מדובר בהפחתת תקרת הפטור ממס הכנסה לבעלי מוגבלויות.

פטור ממס הכנסה – למי ועד איזה סכום?

השינוי שחל בסעיף המתייחס לפקודת מס ההכנסה בחוק ההסדרים נוגע לכמה תחומים. בהקשר של אוכלוסיית הנכים, התיקון מתייחס לשני מאפיינים עיקריים: תקרת ההכנסה שלגביה ניתן הפטור, וההגדרה מיהם הזכאים לתגמול. על פי התיקון לחוק מה- 1.1.2022 תקרת ההכנסה שמקבל אדם נכה הפטורה ממס תופחת ותעמוד מעתה על סכום של 400 אלף שקלים במקום 614 אלף שקלים, שבגינן ניתן פטור ממס הכנסה קודם לכן. מדובר בהרעה בתנאים בעיקר לאותם נכים המשתכרים סכומים גבוהים.

אולם לא די בכך, כי גם הקריטריונים לזכאות לפטור הנ"ל השתנו.  אדם שנקבעה לו נכות בשל פגיעה בכמה איברים, חייב שתהיה לו נכות של לפחות 40% באחד מהאיברים כדי לקבל פטור ממס הכנסה. אמנם התיקון יחול על נכים שפנו בבקשה לוועדה בעניינם רק לאחר תאריך 1.12.2021, והתיקון לא יחול על אלו שזכאים לתגמול בשל חוק הנכים, או בזכות חוק התגמולים לנפגעי פעולות האיבה. ואולם, התיקון עדיין משאיר מאות אלפי בעלי מוגבלויות מחוץ לתמונה.

אי שוויון במסווה של שוויון

אוכלוסיית הנכים רק נראית מבחוץ כאוכלוסייה הומוגנית הנאבקת על זכויותיה. במבט מקרוב ניתן לראות בקלות שבתוך אוכלוסיית הנכים יש לא מעט גופים, ארגונים וקבוצות בעלי אינטרסים שונים, שלעתים אפילו יכולים להיות מנוגדים זה לזה. כיצד משפיע המהלך הזה על אוכלוסיית הנכים? מסתבר שתלוי את מי שואלים.

לטענת רבים מן הנכים, המשמעות של התקנה החדשה היא שהממשלה מבקשת להשאיר את האוכלוסייה הזו במעגל העוני ולמעשה אומרת לאנשים בפרצוף: 'אל תשתכרו יותר מידי'. מנגד, גם בקרב הנכים יש מי שיודו שתקרה של 600 אלף ש"ח היא גבוהה מדי מלכתחילה, ושמי שמרוויח סכומים כאלו בוודאי לא זקוק ל הקלות מהמדינה. כאן ראוי לשאול מהן ההוצאות המיוחדות של נכים, גם אלה המרוויחים סכומים גבוהים, והאם השינוי במדיניות לא יביא חלק מהם לירידה ברמת החיים.

מה אומרים מנהיגי ארגוני הנכים?

התיקון הזה לפקודת מס הכנסה מדיר שינה מעיניהם של ראשי ארגוני הנכים, במיוחד החלק השני שלו (העוסק בזכאות לפטור מלכתחילה). אם בעבר אדם המוגדר בעל 90% נכות משוקללת קיבל אוטומטית פטור ממס הכנסה, הרי שכיום עליו לעמוד בתנאי סף מחמירים יותר. על אחד הליקויים להיות בשיעור של 40% לפחות. בנוסף, על הנכות הרפואית לעמוד באופן מצטבר על שיעור של 90%. הטענה הנשמעת מעמותות ומארגוני הנכים היא שהתקנות הללו יוצרות אפליה קשה בין הנכים עצמם ומביאות לחוסר שוויוניות בתוך קהילת בעלי המוגבלויות.

שר האוצר אביגדור ליברמן

מה ישראל עושה בשביל לקדם באמת את אוכלוסיית הנכים?

הטענות שמציגים ראשי ארגוני הנכים מעלות שאלה חשובה לסדר היום, ומדגישות את הצורך לדון בתפיסה שמבקשת ישראל והממשלה העומדת בראשה לקדם בהקשר של היחס לאוכלוסיית הנכים. האופן שבו מחולק התקציב והדרך שבה בוחרת המדינה לסייע לאוכלוסייה זו, משפיעים לעומק לא רק על תנאי הקיום של הנכים בישראל, אלא גם על יכולתם להשתלב בחברה ולהיות חלק מעיצוב פני המדינה.

    LinkedInEmailWhatsAppTwitterFacebook