fbpx

אז מה יש לנו נגד הרפורמים? // מאת דוב גרינבוים

0

בראשית 1983 נערכה עצרת מחאה חרדית לתיקון חוק השבות. "חוק השבות במתכונתו הנוכחית", נכתב בהחלטות הכינוס, "הידוע בשם חוק מיהו יהודי המכיר ב'גיורים' שלא כהלכה, מהווה סכנה חמורה להגברת ההתבוללות ונישואי התערובת רחמנא ליצלן, וזו גזירה נוראה ואיומה הפוגעת ביסודות קיום היהדות".

כמו תמיד, אלו שמימנו את המאבק נגד תיקון החוק היו יהודים מיליונרים מארה"ב, רפורמים. האדמו"ר מחב"ד – גם הוא מארה"ב – שקידש מלחמה כנגדם, שלח לכינוס המחאה את דבריו. את אלה מסר תלמידו הרב יעקב לנדא, רבה של בני ברק. הוא אמר כי רפורמה פירושה נצרות. מי שמחפשים רפורמות בהלכה הם הנוצרים. ההולכים נגד המסורת היהודית – אין להם עתיד בישראל.

זה לא היה חדש: כבר בשלהי המאה ה־18 החלה לצוץ ולפרוח תנועת הרפורמים, שרק ביקשה "לקדם" את היהדות. לא בכדי היא נקראת "היהדות המתקדמת". הם מנסים להמציא את היהדות המתחדשת. הנאורה. המתייפייפת. יש להם גרסה מעודכנת ומתיחת פנים לתורה זו הישנה שהתקבלה בסיני.

רפורמים על שום מה? על שם שבאו לשנות. לא לפתוח דף חדש, דת חדשה, אלא לקחת את היהדות העתיקה – המסורה לנו מדור לדור, מאב לבן ומרב לתלמיד – ולנסות לחדש אותה. לוקחים את מוסד היהדות ורוצים להמיר אותו, לעקור אותו מהשורש ולשנות אותו מבפנים. גם הם יודעים מה מבדיל בינינו לבין עמים ולאומים אחרים, ונפשם חשקה רק להידמות לגויים אשר סביבותיהם.

רבים לא מבינים: למה הציבור האורתודוקסי לא מסוגל להכיל את הציבור הרפורמי? התשובה היא העושק והחתירה מתחת ליהדות. כאותו רב־חובל ששמע קידוחים בירכתי הספינה וגילה כי אחד הנוסעים קודח חור בקיטונו הפרטי. אי אפשר לקדוח חור בספינת עם ישראל ולבקש שהיא תיוותר שלמה. כשחותרים תחת ההלכה והמסורת, מאבדים את הלגיטימציה היהודית.

מכוח מה אתם היהודים יושבים בארץ ישראל? מה הקושאן שלכם? התורה היא זו שמבטיחה את ארץ כנען לנו ולבנינו. אם לא נאמין בתורה ובמצוות, לא תהיה לנו זכות לשבת כאן. אי אפשר לקחת את התורה והמצוות איך שנוח לנו. אלוקים נתן 613 מצוות ואליהן אנו מחויבים. הרפורמים רק מבקשים לעקור חלק מהמצוות ולהביא תחתיהן מצוות מעודכנות וליברליות.

זה לא הולך. אין דרך אחרת מלבד ההכרה במסורת ישראל מדורי דורות. רק כך נוכל לעגן את שלושת בסיסי וערכי היהדות שעליהם עומד העולם היהודי ומבדלים אותו מכל לשון ולאום: גֵרות, נישואים וגירושים. וזו בדיוק מטרת הרפורמים בכל הדורות, לזרוע הרס וארס בשלמות כרם בית ישראל ולהיהפך לנאורים ושווים עם האומות כולן.

ייאמר גלויות: על פי החרדים, השואה והחורבן שהרפורמים גרמו לעם ישראל אינם פחוּת מספרית, מבחינתם, משואת הנאצים שרצחו 6 מיליון איש. ההתבוללות ונישואי התערובת שהרפורמים קידמו בחסות "היהדות המתקדמת" הם קטליזטור לשואה, לא בחיי אדם, אלא בהכחדת היהדות. "שואת" יהדות התפוצות עדיין בעיצומה, במספרים בלתי נתפסים.

אחת הטענות שנשמעות ללא הרף היא שהם בסך הכל רוצים להנגיש את התורה בצורה מחייכת ומאירת פנים. ואני תמה: למה התורה צריכה חיזוקים וחיוכים? התורה מספיק חזקה והיא שרדה 3,333 שנים עד לימינו בצורה מעוררת השתאות. ובכלל, התורה לא כל כך חשוכה שהיא צריכה שיאירו את פניה. ושמא, תורה אחרת יש בידם?

וכבר אמר הרב מאיר שפירא, רבה של לובלין וחבר הסיים הפולני, לאותו דוקטור־רב מהתנועה הליברלית: "היהדות אינה חולה ואינה זקוקה לדוקטור".

    LinkedInEmailWhatsAppTwitterFacebook