כותב שרה קנזביץ

שרה קנזביץ
טורים
0 אבא

אני מכינה תה עכשיו ואתה לא. אני יודעת את זה. אני מרגישה. אתה לא מכין תה עכשיו. אתה חושב על…