כותב נדב תמיר

נדב תמיר
טורים
0 עין לציון צופיה

הרושם העולה ממהלכי הממשלה הוא כי למרות המחאה האדירה ששוטפת את הארץ, רכבת החקיקה של המהפכה המשטרית איבדה שליטה ודוהרת…