fbpx

משפיעים לרעה 2020 | האדמו"ר מבעלז | לצפצף על המגפה

0

כבר בעיצומו של הגל הקורונה הראשון היה ברור שמספרי ההדבקה אצל החרדים והאתגר בהשטחת העקומה אצלם משמעותיים בהרבה. גורמים כמו צפיפות ביישובים, עוני וניתוק יחסי מכלי התקשורת – אך, יש לומר בצדק, גם מנהיגים חרדים שהחליטו להתייצב נגד הנגיף, בידיים חשופות. ההוראות שיצאו מטעמם של כמה מגדולי הרבנים לא היו חד־משמעיות, ולעיתים כן היו חד־משמעיות – בניגוד להוראות משרד הבריאות. עדתם הוטלה לתוך בלבול וחוסר הבנה שגרמו להפרות בסדר גודל נרחב, ואלו הזניקו את נתוני התחלואה במגזר.

אחד המרכזיים שבמנהיגים האלו היה האדמו"ר מבעלז, רבי ישכר דב מבעלז המתגורר בירושלים. חצר בעלז, הכפופה במאת האחוזים לסמכות הרבי, מונה קרוב ל־15 אלף חסידים. השנייה בגודלה בישראל. מרכזה בירושלים, אך לה קריות בבני ברק, בית שמש, אשדוד וערים נוספות. נציגה בכנסת הוא ח"כ ישראל אייכלר, והיא נחשבת לחסידות מתונה ופרגמטית. כך שהבחירה להפר במופגן את תקנות הקורונה התקבלו בהפתעה – אפילו במגזר החרדי. השיא היה בתחילת אוגוסט, עם החתונה הענקית שערך הרבי לנכדו בהשתתפות אלפים. זו בשעה שזוגות רבים (בין השאר כותב שורות אלה) נאלצו לוותר על החגיגה בשל התקנות הברורות. בבעלז בחרו לחגוג בלי להתחשב כלל בנגיף, זאת אף שנתוני התחלואה בקרב הקהילה היו גבוהים, וכמה מנכבדיה מצאו את מותם כתוצאה מהקורונה. החתונה הזו, שלוותה בסיקור תקשורתי נרחב, לא הייתה הראשונה. כבר במהלך חג הפסח, כשהחרדה הקיפה את כולם והמדינה הייתה בסגר, חגג הרבי בקרבת מאות חסידיו. מי שמסתובב בקריית בעלז מבחין כי החסידים, מנער ועד זקן, מקפידים שלא לחבוש מסכה כנדרש וכי הם בזים בפומבי לכללי הריחוק החברתי. בניגוד לחצר גור, שם ההקפדה על התקנות הפכה להיות מצווה של ממש, בבעלז מתעלמים מהן. כנהוג אצל החרדים, אף גורם רשמי לא סיפק הסבר להחלטות הללו, והן עוררו ביקורת עזה גם במגזר החרדי עצמו.

בסביבת הרבי היה מי שהסביר את החלטתו בחשש מפני החרדה הנפשית וההשלכות החברתיות שמטילה הקורונה. לדבריהם, החרדה והפחד גרועים מהנגיף, ובעצם דחיית התקנות דואג הרבי לבריאותם הנפשית של חסידיו – גם במחיר של סכנה פיזית. אחרים מספרים על יועצים רפואיים, התחליף המקובל לרופאים ואנשי מקצוע בחברה החרדית, שלחשו על אוזנו והקלו בחומרת הסכנה.

כך או כך, יש לראות את הדברים במבט רחב יותר. המשבר הכלכלי שמטלטל את החברה החרדית מאז מארס האחרון חריף מהמשבר בציבור הכללי. אחוז הגברים שאינם עובדים לפרנסתם גבוה מאוד, והמגזר מתבסס על תרומות מהעולם ועל ערבות קהילתית אדוקה. לכך יש להוסיף את המשבר החינוכי שעובר הממסד, כאשר עשרות אלפי בני נוער חרדים מצאו את עצמם ללא מסגרת. אלה מצטרפים לחוסר הוודאות הכללי ולתחושה כי החרדים הפכו להיות השעיר לעזאזל של החברה הישראלית כולה. בתקופה שכזו, לעיני המנהיג הרוחני עומדת שלמותה של קהילתו, ולשם כך מוכן הרבי ליטול על עצמו את הסיכון שבהחלטה שנויה במחלוקת על פני ריסוק המרקם הקהילתי.

בעלז

    LinkedInEmailWhatsAppTwitterFacebook