כותב שרה ליבוביץ־דר

שרה ליבוביץ־דר
פוליטיקה
0 מצעד עורכי הדין של נתניהו // שרה ליבוביץ־דר

20 שנה של פרשיות שבהן נחשדו בנימין ושרה נתניהו, מגיעות לשיא בתקופה זו עם החקירה הנמרצת של תיקי 1000 ו־2000, עם כתב האישום הצפוי נגד רעיית ראש הממשלה, ועם פרשיות בזק והצוללות שבהן נחשדים מקורבי נתניהו. 'ליברל' מביא לפניכם את מצעד עורכי הדין של נתניהו מאז ועד היום.