כותב Liberal Extra

Liberal Extra
פוליטיקה
0 מחיר הובלה

כדי לדעת מחיר הובלה מתבקש לדעת מה טיב ההובלה. באם מדובר על הובלה קטנה, אפשר שהמחיר יהיה נמוך יותר, באם…