fbpx

משפיעים 2020 | גרשון אדלשטיין | ונשמר מאוד לנפשותיהם

0

הם היו שני אחים שהגיעו לישראל מברית המועצות ב־1934, עם אביהם האלמן. האב קבע את ביתו ברמת השרון ושכר לול תרנגולים, שהוסב למעון קבע. במשך היום ישבו האחים גרשון ויעקב על ארגזי תפוחים ולמדו תורה מאביהם, בלילות ישנו עליהם. הם קנו את התורה במסירות נפש.

הצעיר יעקב הפך לרבה של רמת השרון ונודע כמי שקירב אלפים לצור מחצבתם. האח הגדול גרשון הפך לראש ישיבת פוניבז' בבני ברק, ספינת הדגל של עולם התורה הליטאי, ובשנים האחרונות לאחד מהמנהיגים הבולטים של היהדות החרדית.

רבי גרשון (97), שפתח בסוף הקיץ את "זמן אלול" ה־71 שלו בישיבה, נודע כאדם בהיר מחשבה, שקשה לקנות במצג שווא. במהלך הדיונים על אודות מתווה הגיוס, דעתו נשמעה בבירור והכל חיכו למוצא פיו. ראייתו המורחבת גורמת לו להשמיע מילים שאולי המיינסטרים פחות מתחבר אליהן. כך אמר לפני כעשור במהלך שיעור: "אם החילוני מוכן למסור את נפשו יותר מהחרדי, הוא יותר גדול ממנו".

עם פרוץ הקורונה, בעוד רבים מההנהגה החרדית סירבו לנקוט עמדה חד־משמעית בעד סגירת עולם הישיבות, נעמד הרב אדלשטיין וקרא בקול כי יש לשמור על הנחיות מערכת הבריאות. הוא סחף את עולם התורה והישיבות, ששמע בקולו. הוא היה הנחשון שהשמיע את דעתו ברמה. אל ביתו הכניס באורח חד־פעמי מערכות שידור והשמיע את דברו לכל העולם, בבהירות ובחדות: זה לא הזמן להתאסף, כל אחד יישאר בביתו.

בצדק, קנה את מקומו כמנהיג החרדי המפוכח שצופן את פני העתיד.

    LinkedInEmailWhatsAppTwitterFacebook