כותב ש״י אגמון, ד״ר נעם גדרון

ש״י אגמון, ד״ר נעם גדרון