fbpx

ולדימיר פוטין: ילקוט הכזבים | מאת רותם דנון

הנשק המשוכלל של המזרח החדש, שמתגעגע לגאווה ולעוצמה סובייטיות, אינו גרעיני או ביולוגי, הוא פסיכולוגי

0

בתחילת שנות ה־80 הושתל בעיתונים מחוץ לארה"ב מכתב מאת דמותו של רופא פיקטיבי, המספר על "מחקר שהשתבש" בידי האמריקאים, כחלק מפיתוח נשק ביולוגי; זה "יצר וירוס שהורג שחורים והומואים". הפצת המאמר, שהתייחס כמובן לאיום האיידס הטרי, הייתה בידי מחלקה האמונה על הפצת דיסאינפורמציה בקג"ב, השירות החשאי הסובייטי. ולדימיר פוטין, באותה תקופה, כבר היה סוכן מיומן ומתוחכם בשירות הארגון. זו דוגמה אחת מיני אלפים. המורשת הרוסית/סובייטית של הפצת מה שייקרא לימים "פייק ניוז", הולכת הלכה למעשה עשרות ומאות שנים אחורה, הרבה לפני הדיגיטל, אפילו לפני הקמת העיתונות הממוסדת.

יש הרבה דרכים שבהן משפיע פוטין לרעה לא רק על אזרחי ארצו, אלא על העולם כולו ובכללו ישראל. בראש ובראשונה נמצאת השיטה הזו, שבה מתסיסים את דעת הקהל באמצעות מידע כוזב. הם מסיתים קבוצות אחת נגד השנייה במדינות שונות, מתערבים בתהליכים דמוקרטיים ויוצרים דה־מורליזציה. הנשק המשוכלל ביותר של המזרח החדש, שמתגעגע לגאווה ולעוצמה סובייטיות, אינו גרעיני או ביולוגי, הוא פסיכולוגי. רוסיה היא מלכת הדיסאינפורמציה. פוטין משתמש בנשק הזה לא רק כדי לערער את המערב מבחינה פוליטית וסוציולוגית, הוא משתמש בכך כדי לייצר דרכים להעשרת המעגל הקרוב אליו ואותו עצמו, כדי לכסות על עקבות פשעיו הרבים של שלטונו ותליית אשמה באנשים חפים מפשע המתנגדים לו.

שירותי הביטחון בישראל כבר הזהירו מהמגמה וספציפית מהמוקד שממנו היא מגיעה, מוסקבה. כן, פעולות השיבוש והבלבול ננקטות גם בישראל. אנחנו, בפשטות, עדיין לא יודעים לזהות את כולן ולכמת אותן.

    LinkedInEmailWhatsAppTwitterFacebook