כותב ד"ר עומר יעיר, המכון לחירות ואחריות

ד"ר עומר יעיר, המכון לחירות ואחריות