כותב איתי מלאך | מכון ון ליר, הפורום לחשיבה אזורית

איתי מלאך | מכון ון ליר, הפורום לחשיבה אזורית