fbpx

מכינה קדם אקדמית ללא בגרות, איך זה עובד?

0

מהי מכינה קדם אקדמית? כיצד הלימודים במכינה הקדם אקדמית ללא בגרות משפרת את הסיכויים להתקבל ללימודים אקדמיים? מהם תנאי הסף ללימודים במכינה? אילו קורסים לומדים במסגרת המכינה הייעודית ללימודים לתואר ראשון במדעי החברה והרוח?

כיצד המכינה משפרת את הסיכויים להתקבל ללימודים אקדמיים?

הלימודים האקדמיים במוסדות השונים להשכלה גבוהה מאפשרים לכל אדם לרכוש השכלה ומקצוע לחיים, ובוגרי הלימודים לתואר ראשון יכולים להשיג משרה איכותית וליהנות מקריירה משגשגת ומרווחה כלכלית. יחד עם זאת, יש לא מעט ישראלים בגילים השונים ללא תעודת בגרות מלאה או חלקית, לכן מוסדות הלימוד מציעים מכינה קדם אקדמית מאפשרת למועמדים להתקבל ללימודי תואר ראשון במסלולים שונים כמו משפטים, חשבונאות, ניהול מערכות בריאות ועוד.

מכינה קדם אקדמית נועדה לאפשר לכל מועמד שאינו עומד בתנאי הקבלה למסלולי הלימוד לתואר ראשון לשפר משמעותית את סיכוייו להתקבל ללימודים באקדמיה. במסגרת המכינה הקדם אקדמית לומדים קורסים שונים, ובהם מתמטיקה, אנגלית ואוריינות אקדמית. הציונים במכינה מחליפים את תעודת הבגרות, לכן חשוב להשקיע בלימודים במכינה ולהשיג את המינימום הנדרש כדי להתקבל למסלול הלימודים המבוקש.

חשוב לדעת כי במסגרת הלימודים במכינה הייעודית למדעי החברה והרוח רוכשים ידע, כלים וגם מיומנויות למידה. אלו כלים חשובים המסייעים לבוגרי המכינה במהלך מסלול הלימודים לתואר ראשון. הלימודים במכינה כוללים ליווי צמוד ויחס אישי ותומך מצד המרצים המנוסים, ולמעשה זהו מעין כרטיס כניסה ישיר ללימודים לתואר ראשון, כל עוד משיגים את הציון הנדרש כדי להתקבל למסלול הנכסף.

מה היתרונות של המכינה הקדם אקדמית?

לימודים במכינה הקדם אקדמית מבטיחים יתרונות רבים ומשמעותיים לבוגרי המסלול:

  • הלימודים במכינה מאפשרים להתקבל ללימודים לתואר ראשון ללא בגרות.
  • לאחר שנים בהן הסטודנט לא למד, הלימודים במכינה מכניסים אותו לתלם ומאפשרים לו להגיע ללימודים לתואר ראשון כאשר הוא מוכן יותר.
  • במסגרת הקורסים אותם לומדים במכינה הקדם אקדמית הסטודנטים רוכשים מיומנויות למידה המסייעות להם להשיג את הציונים הנדרשים כדי להתקבל ללימודים לתואר ראשון.
  • קורס אסטרטגיות ומיומנויות למידה במסגרת המכינה כולל נושאים חשובים כמו ניהול זמן, לרבות תכנון וניהול זמן למידה, קריאה נכונה והבנת טקסטים, דרכי סיכום חומרי למידה, שיפור יכולות הבעה בכתב ועוד.
  • הסטודנטים במכינה זוכים לליווי צמוד של צוות מקצועי ומיומן, כאשר מטרת המכינה היא לסייע לתלמיד להתקבל ללימודים בתואר ראשון.
  • הסתגלות מהירה ונכונה ללימודים התובעניים במוסדות להשכלה גבוהה.

למה מכינה ייעודית עוזרת לקראת הלימודים לתואר הרלוונטי?

המכינה הקדם אקדמית פועלת במוסדות השונים להשכלה גבוהה, המכינה נועדה להכין את הסטודנטים לקראת הלימודים האקדמיים במכללות ובאוניברסיטאות. חשוב לדעת כי המוסדות השונים להשכלה גבוהה מציעים שני סוגים של מכינות קדם אקדמיות:

  • מכינה לשיפור ולהשלמת בגרויות – הלימודים במכינה להשלמת בגרויות מאפשרים למועמדים לשפר או להשלים את תעודת הבגרת שלהם, ולמעשה הם מקבלים תעודת גמר המחליפה את הבגרויות שלהם. המכינה מיועדת למועמדים ללא תעודת בגרות ולמי ששואף לשפר את ציוני הבגרות שלו ולהעלות את הממוצע כדי לעמוד בתנאי הקבלה למסלול הלימודים הרלוונטי עבורו.
  • מכינה קדם אקדמית ייעודית – הלימודים במכינה הייעודית מאפשרים לסטודנטים להתקבל למסלול לימודים ייעודי כמו משפטים, חשבונאות ועוד, ללא בגרות.

אם רוצים ללמוד משפטים, חשבונאות, ניהול מדיניות ציבורית ממשל ומשפט, ניהול מערכות בריאות ותחומים פופולריים ומבוקשים נוספים, מומלץ להירשם ללימודי מכינה ייעודית במרכז האקדמי, יש לעמוד בתנאי הקבלה למכינה וכדי להתקבל ללימודים לתואר ראשון, בדרך כלל צריך להשיג ציון סופי ממוצע 80, וחשוב לקבל ציון עובר, 60 ומעלה, בכל הקורסים הנלמדים במכינה.

    LinkedInEmailWhatsAppTwitterFacebook