fbpx

מהפכן בגמלאות

פזמון מאת ירון לונדון. מיוחד ל׳ליברל׳

0

שקוע בכורסה, נעוץ בתוך תוכה
חוזה מהפכה וחי כבורגני,
יושב על המדוכה בעמק הבכא
אך מה יפה היא שעת ערביים בגני.

אני המהפכן בגמלאות / ממתין באורך רוח למתן האות
ובהגיע השעה הכה נכספת / אשלוף את אקדחי מן הכספת
אני המהפכן בגמלאות / הוזה על גרדומים ועל אגמי דמעות
ובהגיע השעה המשספת / אשלוף את אקדחי מן הכספת

חוזה את הבאות: עולם ישן יימוט
הצדק בוא יבוא, ההדק עצבני
דגלנו הצחור יונף על ראש המוט
אך מה יפה היא שעת ערביים בגני

שקוע בכורסה, חוזה מהפכה
אסור להיחפז, הצדק סבלני
שלהבת נעוריי עוד טרם דעכה
אך מה יפה היא שעת ערביים בגני.

חוזה מהפכה, אבל מוטב לדחות
עולם חדש יקום, אך לא על חשבוני
העם עוד לא הוכשר לקראת מהפכות
ומה יפה היא שעת ערביים בגני.

    LinkedInEmailWhatsAppTwitterFacebook