פרס האימפקט

פרס האימפקט הינו שיתוף פעולה של ליברל תקשורת והפורום הישראלי לקידום כלכלת אימפקט, שנועד להביע הערכה והוקרה לארגונים מהמגזר הפרטי, החברתי, הציבורי והפילנתרופי, אשר מקדמים בעשייתם שורת ערך כפולה: כלכלית וחברתית-סביבתית.

כלכלת אימפקט, הינה כלכלה משגשגת ובת קיימא המספקת פתרונות לאתגרים החברתיים והסביבתיים, המקומיים והגלובאליים.

פרס האימפקט הינו שיתוף פעולה של ליברל תקשורת והפורום הישראלי לקידום כלכלת אימפקט, שנועד להביע הערכה והוקרה לארגונים מהמגזר הפרטי, החברתי, הציבורי והפילנתרופי, אשר מקדמים בעשייתם שורת ערך כפולה: כלכלית וחברתית-סביבתית.

כלכלת אימפקט, הינה כלכלה משגשגת ובת קיימא המספקת פתרונות לאתגרים החברתיים והסביבתיים, המקומיים והגלובאליים.

למי מיועד הפרס?

לארגונים מכל המגזרים אשר מציגים פרויקט, מוצר, שירות, פעולה
או מהלך המקדמים כלכלת אימפקט בישראל.

לבחירת קטגוריה והגשת מועמדות:

הערכת הפעילות על ידי צוות שיפוט על פי התחומים הבאים:

המשכיות

המשכיות ופוטנציאל לשכפול המודל

מודל בר קיימא

רווחיות / מודל בר קיימא (אימפקט שהינו בליבת הפעילות העסקית)

שקיפות

שקיפות ומדידת ההשפעה

חדשנות

חדשנות מכל תחום - המוצר, הפעילות, מודל המימון, קהל היעד ועוד

אסטרטגיה

אסטרטגיה להשפעה ואחריות חברתית וסביבתית

וועדת השיפוט

וועדת השיפוט

ישראלה ישראלית

מנכ“ל העולם רבתי תל אביב

ישראלה ישראלית

מנכ“ל העולם רבתי תל אביב

ישראלה ישראלית

מנכ“ל העולם רבתי תל אביב

ישראלה ישראלית

מנכ“ל העולם רבתי תל אביב

ישראלה ישראלית

מנכ“ל העולם רבתי תל אביב