כותב יונתן שם־אור

יונתן שם־אור
פוליטיקה
0

פרויקט מאת יונתן שם־אור

פרולוג היהודים הם העם הכי חכם בעולם. הם חכמים במישור התיאורטי, וחכמים גם באופן מעשי.…

1 7 8 9 10