כותב ענת קם

ענת קם
תקשורת
0 מהפכי דקל

נתוני סקר TGI האחרון מפברואר לא האירו פנים לגלי צה“ל. תכניתו של רזי ברקאי ’מה בוער‘, למשל, ירדה בחציון השני…