טורים

טורים
0

הגיבור הטלוויזיוני יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. הוא מסוגל לרצוח, לגנוב, לנאוף ולחמוד כאוות נפשו –והצופה יסלח לו. מספיק שהגיבור סובל ממחלה סופנית או מפגם אישיותי בולט. מספיק שיש לו בוס מעצבן, אישה יבבנית, אבא שיכור, אמא זונה – והרשות נתונה לו. מספיק שהוא מנמק את המעשים שלו, כמו דקסטר שרוצח אך ורק את ה"רעים" או וולטר ווייט, שמעוניין להביא את המכה כדי להשאיר כסף לאשתו ולילדיו. ההזדהות של הצופה עם הגיבור, אם בייסוריו הקטנים, אם במכאוביו הגדולים, נעשתה כמעט אבסולוטית. הכל באשמת טוני סופרנו, יודעים לדקלם כולם בעל פה.…

1 2 3 4 5 61