fbpx

רפי מן ורוביק רוזנטל: קונטקסט ושפה

0

רפי מן: הזירה ההיסטורית

שורשי הדרת המוזיקה המזרחית

העימות בשאלת מקומה של המוזיקה המזרחית בתקשורת ובתרבות בישראל לא החל בהצלפה המיתולוגית של ירון לונדון בזמר נסים סרוסי, באולפן 'טנדו' בערוץ 1 בינואר 1975. את שורשי יחסה של האליטה האירופית לצלילים שבקעו מהמזרח ניתן לזהות בביקורת שפרסם ביולי 1936 מבקר המוזיקה של 'דבר'. "מתעוררת ההרגשה שלפנינו פרימיטיב בעל ערך רב, הזקוק לניתוח וללימוד מצד יודעי מלאכת הקומפוזיציה כדי להעלותו למדרגה אמנותית", כתב המבקר מנשה רבינא (רבינוביץ') לאחר שהאזין בתחנת הרדיו קול ירושלים לקונצרט של המלחין והזמר עזרא אהרון. בטרם עלה ארצה מעיראק היה אהרון, בשם הבמה עזורי אפנדי, דמות מוכרת באזור, וערך סיבובי הופעות בפני קהלים נלהבים במצרים, בסוריה ובמדינות נוספות.

"שאלה היא אם יסוד פרימיטיבי זה מסוגל לפשוט צורה וללבוש צורה", תהה רבינוביץ', "אם אמנם בעל גוונים מרובים הנו או שהוא מצטמצם בגבולות מוטיבים יחידים. משום כך רצוי שבעת שירתו של מר עזרא אהרון יקריאו את המילים המושרות. שכן המבטא המזרחי מקשה להבין את תוכן השיר, ואין לדעת באיזו מידה התאימה הנעימה לתוכן המילולי. ידוע שבמזרח אין נוהגים זהירות יתרה בכגון אלה".

רוביק רוזנטל: הזירה הלשונית

הלעג למרוקאי סכין ועיראקי פיג'מה

כשרוצים להדיר קבוצה אתנית, להציג אותה כנחותה ובו בזמן מאיימת, קובעים לה שם. זה יכול להיות שם שהפך לסטריאוטיפ: ז'יד או יוֶדה, עראבר (ערבי ביידיש), פרסי (במלעיל), כורדי. עצם הקריאה בשם מכריזה על הסטריאוטיפ ואין צורך לפרטו: היהודי טפיל, הערבי מלוכלך, הפרסי קמצן, הרומני גנב, הכורדי טיפש. כינויים גזעניים מבוססים אם כך על שני עקרונות: ההכללה והתכונה השלילית.

בדרך כלל התכונה השלילית מפורשת, והכינוי הגזעני הוא צירוף ולא מילה בודדת. "יקה פוץ", תרגום: כל יוצאי גרמניה מרובעים וטרחנים; "פרנק פארך": כל הספרדים חולים בספחת, ובעצם הם ספחת מהלכת. מן הביטויים אפשר ללמוד על שתי הקבוצות: הקבוצה המכנה, והקבוצה הזוכה בכינוי. במקרה של הגזענות המופנית כלפי מזרחים התמונה ברורה: הקבוצה המכנה, האשכנזית, רואה עצמה כנציגה של תרבות־על, ואת הקבוצה המזרחית כנחותה, "פרימיטיבית" בלשון מבקרי המוזיקה של פעם, שאין להאזין לה, אלא במקרה הטוב לעסוק בקדחתנות בהצלתה ובהעלאתה אל התרבות הגבוהה.

רוצים לקרוא את טורם המלא של רפי מן ורוביק רוזנטל? הירשמו לקבלת גליון מתנה עד הבית

    LinkedInEmailWhatsAppTwitterFacebook