fbpx

רוני אלשיך – החקירות ש"עיצבו" את נתניהו מחדש

שאלות ותשובות עם אמנון אברמוביץ'

0
  • ניתן לטעון כי תקופת כהונתו של רוני אלשיך הייתה הטעונה ביותר מבחינה פוליטית.

תקופת כהונתו של רב־ניצב רוני אלשיך תוגדר כתקופת חקירות נתניהו. אין ספק. לא תהיה הגדרה אחרת ולא מאפיין אחר כלשהו. ארבע הופעות ציבוריות, תקשורתיות, מרכזיות שלו זכורות לי, ובכולן הוא התמקד בחקירות ראש הממשלה – בריאיון אצל אילנה דיין ב'עובדה', בריאיון לעמית סגל ולי, בריאיון לערוץ 10 ובריאיון לנחמה דואק בכנס 'ליברל' באוניברסיטת תל אביב.

מפכ"ל, שהוא מפקח כללי כהגדרת תפקידו, איננו אמור להיות מעורב בחקירות בכלל ובחקירות נבחרי ציבור בפרט. ראש אגף חקירות ומודיעין כפוף אליו ארגונית אך כפוף מהותית ליועץ המשפטי לממשלה. אלשיך אמר בראיונות שהוא קרא ומכיר כל עדות מהעדויות בתיקי נתניהו. אני מסופק אם זה המצב, זה לא אמור להיות המצב, אך בדבר אחד אין ספק: אלשיך חיזק ודרבן את חוקרי נתניהו. החקירות הן גשר צר מאוד והעיקר לא לפחד כלל.

  • היחס של אלשיך לפוליטיקה ולפוליטיקאים אולי יצק מראש משקל אל מסלול ההתנגשות הזה?

אלשיך בגר וצמח בצבא ובשב"כ. מפגשו הישיר עם פוליטיקאים ומפגשו העקיף עם חומרי מודיעין על פוליטיקאים חשפו אותו לעובדה שטובת העניין איננה תמיד בראש סדר עדיפויותיהם. יש להם אג'נדות פרטיות, פוליטיות, שלא תמיד תואמות את האינטרס הלאומי וטובת המדינה.

  • עד כמה ההתנגשות הזו בין משפחת נתניהו לצמרת המשטרה תשפיע על הפוליטיקה כאן?

המתקפה הבוטה של בית בלפור על המשטרה איננה אמורה להשפיע על היחסים בין הציבור למשטרה ובין המערכת הפוליטית למשטרה – אלא אם יחליטו היועמ"ש ופרקליט המדינה לסגור את תיקי נתניהו כולם. נוכח כמות החומר ואיכותו ושלושה עדי מדינה – לא סביר שזה יקרה.

    LinkedInEmailWhatsAppTwitterFacebook