fbpx

עד כמה רוחניות תורמת לנו באמת?

0

החיים בעולם המודרני משלבים בין חומר ורוח – שני קצוות ששונים זה מה זה אך לא בהכרח זרים זה לזה. החומר מייצג את הכסף, המעמד, הרכוש ורמת חיים נוחה המאפשרת שפע כלכלי ואילו הרוח מייצגת את הנפש, ההוויה, ההתפתחות האישית, ההתבוננות והתודעה. הרוח היא "המזרח", האנרגיה "הנקבית" ואילו החומר הוא "המערב" האנרגיה הזכרית – האיזון בין שני קצוות אלו מביא לנחת ולהתרוממות נפש.

החיים בעולם של "חומר" בלבד

עולם החומר ממוקד בכסף ולאו דווקא בצורך ללמוד על עצמך – אלא ביכולת לצבור מעמד כלכלי ושם והיכולת לצבור רכוש, עולם זה מאופיין בתחרותיות, מצוינות וצורך ממשי להיות "המוביל" בכל תחום. המייצגים המובילים של עולם החומר הם עשירי העולם – ביל גייטס, מארק צוקרברג, וכן אנשים שידועים "כשם דבר" בתחומם – שופטים, עורכי דין, שחקנים, זמרים ואפילו אנשי מדע ובעלי קריירה באקדמיה – כאשר המכנה המשותף לכולם הוא הגעה להצלחה חומרית וצבירת הון באמצעות ידע, חוכמה ומעמד. נטייה חומרית קיימת בכל מדינה מערבית, משותפת לכל הדורות אך לא בהכרח מבטיחה אושר לצד העושר.

שאיפות אופייניות: לרכוש את הטכנולוגיה החדישה ביותר, להשיג מעמד ושם, להציג את הרכוש ברבים ולזכות בתחושה של העצמה עצמית וגאווה בזכות הרכוש שהם צברו בעמל כפיים והצגה של עושר חומרי.

החיים בעולם של "רוח" בלבד

העולם הרוחני מוכר יותר כעולם "המזרח", מעודד פרישות ומרחק מכל מנעמי החיים החומריים במטרה להגיע להארה ולהבנה עמוקה יותר של "העצמי". עם העולם הרוחני מזוהים המתבודדים במדבר, המודטים, מתרגלי הנשימות ואלו שנוטים להסתפק במועט ולא לקשור את אושרם האישי ברכושם החומרי. אל העולם הרוחני פונים אנשים רבים שנפגעו מהעולם החומרי, התחרותי והדורסני כדי לחפש תשובות לשאלות הבוערות בליבם.

שאיפות אופייניות: שאיפה לשקט, תחושה של רוגע נפשי, השלמה עם הקיים, בחירה בחמלה על פני מדון, רצון לתקן את מידת הכעס, רצון לחוש את שמחת הלב, צורך להתגבר על תאוות ולשמור על טוהר נפשי וגופני.

עד כמה הרוחניות תורמות לנו?

בעוד שהעולם החומרי מתמקד ב"כאן ועכשיו" העולם הרוחני מתמקד בעולם הבא, בתיקון הנשמתי וברצון להתקדם מבחינה רוחנית. בעולם החומרי ישנו דגש על מהירות ואילו בעולם הרוחני לכל דבר יש את הזמן שלו. הרוחניות מאזנת את האדם ומאפשרת לו להבין שהעולם הוא הרבה יותר ממה שנראה לעין, ממש כמו קצה קרחון בו רב הנסתר על הגלוי. רוחניות מאוזנת היא זו המאפשרת לשלב בין עולם החומר לבין עולם הרוח – לא עוד פרישות מחיי חברה וויתור על משפחה לצורך הגעה להארה אלא שילוב של קריירה עם מודעות רוחנית, וכן שילוב של חיי משפחה יחד עם הצורך להתבודד – רק כך ניתן להתקדם מבחינה רוחנית ואף מבחינה חומרית ולהגיע לשלוות נפש. ממש כדברי הסופר הגרמני יוהן וולפגנג פון גתה: "המוצא שלווה בביתו, בין אם הוא מלך או איכר, הוא המאושר באדם".

    LinkedInEmailWhatsAppTwitterFacebook