fbpx

משפיעים 2017 > ביטחון > רוני אלשיך // מאת משה מזרחי

0

בדצמבר הקרוב יסגור המפכ"ל ה־18 רוני אלשיך שנתיים בתפקיד. את תקופת כהונתו יש לבחון על רקע מינויו, יוצא הדופן, למפכ"ל בידי השר לביטחון פנים גלעד ארדן (וליתר דיוק, בהחלטתו ובלחציו של בנימין נתניהו).

זה קרה לאחר שבשנתו האחרונה של המפכ"ל הקודם, יוחנן דנינו, נקלעה המשטרה למשבר ארגוני עמוק, שמצא את ביטויו בכשלים מקצועיים חוזרים ונשנים, ובעקיפין, ואף חמור מכך, בתרבות ארגונית בעייתית שחשפה שורה של פרשיות הטרדה מינית מצד קצינים בכירים. התנהגויות לא אתיות ולא מקצועיות אחרות, הביאו להדחתה מהשירות של הצמרת הבכירה של משטרת ישראל, מהסמפכ"ל ומטה. לא זכורה עוד פגיעה כה חריפה באמון הציבור במשטרת ישראל ובמפקדיה.

על רקע של רפיון מנהיגותי אפשר היה להבין ולומר שהמשטרה הרוויחה ביושר את ההחלטה לייבא מפכ"ל מן החוץ, שאינו חלק מהגילדה המקצועית, ומשוחרר מהתרבות הקלוקלת. אחד שאינו כבול בהחלטותיו למחויבויות ולנאמנויות פנימיות.

פיאסקו ניסיון המינוי של גל הירש סייע להעביר את מינוי "החוצן" אלשיך בשתיקה יחסית של המערכת המשטרתית וגמלאיה הבכירים. הרזומה של הנבחר – סגן ראש שב"כ מכהן ופוטנציאל לראש השירות, עם גיליון אישי מצטיין – עבר בשלום למרות ההתנגדות המובנית של המערכת וגמלאיה להצנחות חוץ, בטענה ששיטור מחייב הכרה מקצועית עמוקה של המערכת ומינוי מבפנים.

ברור שבתנאי פתיחה כאלו, הציפיות מהנכנס לרפורמות עמוקות היו בשמיים, בהנחה שיעשה מהפכה בתחום התרבות הארגונית, בהשבת אמון הציבור, בטיפול בביטחון האישי של האזרח ובשירות האומלל הניתן לו. למרות שינויים ורפורמות שעברה המשטרה, קיים קושי ארגוני עצום לאזן בין שתי תפיסות סותרות – טיפול בביטחון ובסדר הציבורי, מה שהפך למרכז העשייה, תוך הפיכת המשטרה לארגון עם תרבות סמי־מיליטריסטית, שעומדת בסתירה לתפקידי המשטרה הקלאסית האמורה לשרת ולהגן על האזרח.

מכאן, שהציפייה למהפכה אמיתית ומיידית קשה לביצוע. את זה פגש המפכ"ל הנכנס עם גל טרור היחידים, ירושלים על מורכבותה, המגזר הערבי. וכך הדחוף דוחה את החשוב. את מהפכת השירות לאזרח, כפי שהצהיר עליה, בטיפול במפגעי רעש וחניה, יצטרך לדחות למועד אחר. זה יקרה, כשיטפל באמת במגזר הסיור ברמת השטח, שפעם היווה את עמוד השדרה של המשטרה הקלאסית והפך חלש ומדולדל, זה שעומד בחזית הראשונה של השירות לאזרח וביטחונו האישי.

לעת עתה אפשר לסכם שבתנאים הלא פשוטים האלה, במספר צעדים שנקט אלשיך עם כניסתו לתפקיד, הוא הצליח לייצב את המערכת. גם אם הצעדים שנויים במחלוקת, וחלקם זכו לביקורת, המפכ"ל הוכיח שהוא מנהיג את הארגון ועומד על דעתו גם אם היא לא מקובלת. נאבק על עצמאות המערכת מול השלטון, במטרה להגן על המערכת ולגבות אותה ולהפוך את המשטרה לגורם משפיע ברמה הלאומית.

באשר לרפורמות, ומאחר שאת הגלגל כבר המציאו, הבעיה המרכזית של המפכ"ל תהיה להצליח להטמיע בתרבות הארגונית את תפיסת השיטור הקהילתי, שהתרבות הקיימת דוחה אותה שנים ארוכות.

    LinkedInEmailWhatsAppTwitterFacebook