fbpx

שי גולדן: הדמיון המבהיל בין גרמניה של טרום עליית הנאצים לישראל של ימינו

0

במהלך השבועיים האחרונים הזדמן לי לקרוא, בדרך של צירוף מקרים, שני ספרים שעניינם סיפור חייהם של שניים מהנבלים הגדולים ביותר שהילכו מאז ומעולם על פני כדור הארץ הזה שלנו. האחד, הרמן גרינג, סגנו של אדולף היטלר; והשני, אלפרד רוזנברג, מי שנחשב לאידאולוג הראשי של המפלגה הנאצית, ובפועל הייתה השפעתו על היטלר, על גרמניה ובוודאי על ההיסטוריה, פחותה מכפי שנהוג לסבור. כך או כך, שני הספרים הקדישו, כנדרש וכמקובל במחקר ההיסטורי של ימינו, פרק נכבד לילדותם ולנערותם של השניים, לדרך שבה עוצבה אישיותם ולאירועים הפרוזאיים של החיים – ולדרך שבה אלה סיתתו את אופיים של השניים. שניהם סבלו מהיעדר או מאובדן הורי; שניהם התקשו בתוך המסגרות החינוכיות שבהן למדו; שניהם אימצו כבר בגיל צעיר תחושת עליונות על הזולת, שאותה החליפו לאחר מכן בתחושת ״שליחות״, ושניהם סבלו מהסביבה היעדר כבוד לעומת זה שהרגישו שמגיע להם. על קרקע זאת, לצד הקרקע הטראומטית עבור גרמנים ובני עמים גרמאניים (רוזנברג היה אסטוני במוצאו) של מלחמת העולם הראשונה – ההפסד בה, כמו גם הסכמי הכניעה המשפילים שעליהם אולצו לחתום הגרמנים – צמחו רוזנברג וגרינג כדמויות פוליטיות וכאנשים מבקשי זהות ושייכות. את התחושות הללו סיפק להם היטלר הצעיר, שמתואר בשני הספרים – ובספרים רבים אחרים – כדמות כריזמטית באורח יוצא דופן. השניים היו צעירים חסרי דרך מקצועית (חייו של גרינג, טייס הקרב, התרוקנו מתוכן עם סוף המלחמה ופירוק חיל האוויר הגרמני; ורוזנברג חיפש הכרה וביטוי בחוגים עיתונאיים ואקדמיים, אולם התקבל רק לחצרו של דיטריך אקהארט, עורך עיתון שוליים של חוגי הימין הקיצוניים המתוסכלים פוסט־המלחמה) והשתייכות קהילתית; והקהילה הנאציונל סוציאליסטית שהקים אדולף היטלר סביבו שימשה בית להם כמו גם להרבה מאוד גברים מושפלים אחרים, אנשים צעירים דחויים וכאלה שמרבית המסגרות המסורתיות והרשמיות הקיאו מקרבן. האנטישמיות, בהמשך לכך, הפכה ממכנה משותף פסיכולוגי (רגשי נחיתות) לאידאולוגיה ואז לסעיף מרכזי באסטרטגיית הפעילות של המפלגה, מרגע שהוקמה ועד להתאבדותו של הפיהרר בבונקר בברלין.

רוצים לקרוא עוד מטורו של שי גולדן? הירשמו לקבלת גליון מתנה

צילום: אימג'בנק

 

LinkedInEmailWhatsAppTwitterFacebook