fbpx

ביטול כתב אישום

כתב אישום מוגש לאחר שלב החקירה הפלילית המתנהלת כנגד אזרח שחשוד בביצוע עבירה פלילית. איך מבטלים אותו?

0

כתב אישום מוגש לאחר שלב החקירה הפלילית המתנהלת כנגד אזרח שחשוד בביצוע עבירה פלילית. בטרם הגשת כתב אישום, האזרח מוגדר כחשוד בדבר ביצוע עבירה והמשטרה בשלב החקירה אמורה לאסוף ראיות אשר מוכיחות או מפריכות את אשמתו בכדי להמליץ על הגשת כתב אישום או על סגירת התיק. לאחר הליכי החקירה שהמשטרה מבצעת, היא מגישה את תיק החקירה אל הרשות התובעת (הפרקליטות או התביעה) כדי שזו תקבע בסופו של דבר האם בהתחשב הן בראיות הקיימות והן בנסיבות אחרות, יש להגיש כתב אישום כנגד החשוד.

כתב אישום – מה הוא כולל?

במידה והפרקליטות קובעת כי הראיות מספיקות ומצדיקות העמדה לדין, היא מגישה כתב אישום לבית המשפט כדי להתחיל בהליכים הפליליים שיביאו להרשעתו של החשוד שמעמדו משתנה לנאשם. כתב האישום הינו מסמך משפטי בעל מבנה קבוע הכולל בתוכו, בין היתר, את החלקים הבאים:

  • כותרת – חלק זה פותח את כתב האישום ומופיעים בו פרטים טכניים כמו פרטיו האישיים של הנאשם, פרטיו של הגוף המאשים, בית המשפט בו מתקיימים הדיונים.
  • עובדות – בסעיף העובדות מצוינות העובדות הרלבנטיות לכתב האישום ופרטי העבירה שכביכול בוצעה. הדיונים בבית המשפט נועדו למעשה לאשש או להפריך את העובדות המופיעות בסעיף זה בכתב האישום, ועל סמך זה להרשיע או לזכות את הנאשם.
  • חיקוק – זהו החלק בכתב האישום שכולל את הוראות החיקוק הספציפיות בהן מואשם הנאשם. הוראות החיקוק יכולות להיות, למשל, מחוק העונשין או מחוקים אחרים, להם יש משמעות פלילית, כמו חוקים הנוגעים למיסים, הגבלים עסקיים ועוד.
  • עדים – בסעיף האחרון תצוין רשימת כלל עדי התביעה הקשורים לתיק, כמו עדים שמסרו עדות במשטרה, או חוקרים שחקרו שלקחו חלק בחקירה התיק.

כיצד ניתן לבטל כתב אישום?

ניתן לבטל כתב אישום גם לאחר שהוא מוגש מטעם הרשות התובעת לבית המשפט. אפשרות אחת לביטול כתב האישום היא לפנות לבית המשפט ולהעלות טענות משפטיות כגון טענה "הגנה מן הצדק" או טענות אחרות שבמידה ובית משפט מקבל אותן, הוא רשאי במקרים מסוימים לבטל את כתב האישום. אפשרות שנייה היא לבוא בדברים עם רשות התביעה על מנת לשכנעה כי יש מקום לבטל את כתב האישום או לחזור בה מן האישום.

האם ניתן למנוע הגשת כתב אישום לפני שהוא מוגש?

כן. במקרים רבים ניתן למנוע הגשה של כתב אישום וזאת בדרך כלל כשפונים לעורך דין פלילי בשלב מוקדם של החקירה ורצוי מיד עם תחילתה או עם קבלת מכתב יידוע לפיו בכוונת התביעה להגיש כתב אישום ובמקרה כזה ניתן לבוא בדברים על התביעה בטרם הגשת כתב האישום ולשכנעה שלא להגיש כתב אישום וזאת בהליך של שימוע לפני הגשת כתב אישום. כדאי גם לקרוא על: אי הרשעה במשפט הפלילי.

ביטול כתב אישום בליווי משפטי מקצועי

הליכים פליליים הננקטים נגד אדם, ובמיוחד אם מדובר על אדם מן המניין ללא הרשעות פליליות, יכולים לערער את כל עולמו ולגרום להשלכות קשות ומשמעותיות הן בחייו והן בחיי משפחתו. כדי למנוע את הגשת כתב האישום ולהימנע ממצב מורכב כמו זה, חשוב לפנות בהקדם האפשרי לקבלת ייעוץ וליווי משפטי של עורך דין פלילי מנוסה בתחום וזאת בשלב מוקדם ככל הניתן ואפילו עם קבלת הזימון לחקירה.

עו"ד פלילי יוכל לייצג את הנאשם בכל שלבי ההליך הפלילי, וינסה למנוע הגשת כתב אישום וזאת בהתנהלות נכונה בחקירה הפלילית שיש לה חשיבות רבה על השאלה אם יוגש כתב אישום או למנוע הגשת כתב אישום במהלך הליך של שימוע או לאחר הגשת כתב אישום לפעול באוריינטציה של ביטול כתב אישום לאחר שהוגש לבית המשפט. באמצעות ייצוג מקצועי, ניתן אף במקרים מסוימים לשכנע את התביעה להגיע אל הסדר מותנה מחוץ לבית המשפט ולבטל את כתב האישום שכבר הוגש.

    LinkedInEmailWhatsAppTwitterFacebook