fbpx

אביחי מנדלבליט – שנת המבחן

0

את שלל תאריו האקדמיים סיים ד"ר אביחי מנדלבליט בהצטיינות. כעת נשארת פתוחה השאלה כיצד יסיים את תפקידו התובעני כיועץ המשפטי לממשלה. האם כמצטיין סדרתי ותובע חסר פשרות, או כמי שעשה הכל כדי לא להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

יש להניח שימים לא פשוטים עוברים על מי שנמצא בראש הפרקליטות ומערכת התביעה בישראל. מי שאמור מצד אחד להיפגש, מדי שבוע, עם ראש הממשלה ועם שריו ולהיות מעורב בעניינים חורצי גורלות ורגישים ביותר, ומנגד להיפגש עם חוקרי המשטרה ואנשי הפרקליטות שבמשרדיהם נערמות ראיות נגד נתניהו. הוא זה שיצטרך להסתגר בחדרו ולכתוב את חוות דעתו. לחסד או לשבט. אין באמצע.

יחסיו עם נתניהו קרובים. הם מכירים זה את זה היטב עוד מהתקופה שבה עבד מנדלבליט לצידו כמזכיר הממשלה. יחסי אמון. נתניהו נלחם למנותו כששרת המשפטים נטתה תחילה למנות עורך דין ידוע מהמגזר הפרטי. כשנשאל מנדלבליט אם לנוכח עובדות אלו לא יתקשה להודיע לנתניהו שהחליט להגיש נגדו כתב אישום, אמר שגם אם זה לא נעים, אין לו בעיה. הח"מ נוטה להאמין לו. אנשים ששירתו איתו בצבא, עד שהשתחרר בדרגת אלוף מתפקידו כפרקליט הצבאי הראשי, מדברים על איש ישר כסרגל, עילוי משפטי שדין הראיות הוא המלך שלו. שאין עליו מורא, אלא מוראו של הדין.

ההפגנות מול ביתו והפוסטים של ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק ושל המינימי לשעבר שלו אלדד יניב, שתוקפים את הימשכות התהליכים, לא מדירים שינה מעיניו. דווקא עובדה זו, דווקא דבריו של מנדלבליט שלא אצה לו הדרך, צריכים להדיר שינה מעיני אוהבי החוק. עננה תלויה מעל ראשו של ראש הממשלה, הוא שב וחובט באנשי הפרקליטות ובחוקרי המשטרה, ומעבר למילות תמיכה, מנדלבליט לא מגביר את הקצב. עוד פרשה ועוד אחת. עוד עד מדינה ועוד הקלטה. מסביר, שהוא מעדיף לחפור היטב ולהיות מגובה בראיות, מאשר להגיע לבית משפט ולהיכשל שם.

כמי שנולד וגדל בתל אביב לאב שהיה פעיל באצ"ל ובתנועת החרות, הוא מבין מאבקים מהם. מבין תחבולות. ההנחה היא שלא יירתע מקבלת החלטות קשות בכל תחום כפי שלא היסס להודיע לממשלה שלא יוכל להגן עליה בבג"ץ בשלל חוקים שביקשו לחוקק וכפי שלא היסס להודיע שהוא מתנגד לחוק הלאום, בנוסחו הראשון.

מנדלבליט הוא איש מאמין. את הדת אימץ, כדרך חיים, רק במהלך שירותו. אבל, גם אם הוא יודע שהכל צפוי מראש והרשות נתונה, כיועץ המשפטי לממשלה וכראש התביעה הכללית מצוּוה עליו לקבל את ההחלטות הקשות לפני הבחירות. אלה, שיתקיימו בשנה הקרובה ככל הנראה, ינווטו ויוכרעו על פי מצבו המשפטי של ראש הממשלה – והקמפיין האגרסיבי שיוביל האחרון בהתאם. כמי שמאמין בעליונות המשפט ובשקיפות, לא ייתכן שמנדלבליט לא חושב שמגיע לבוחרים לדעת אם יש או אין כוונה להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה. זו חובתו. זה תפקידו.

    LinkedInEmailWhatsAppTwitterFacebook